digitaal minimalisme

- pamflet over autonomie in een digitale wereld -

Blijf weerbaar als individu

Hoe kun je als individu weerbaar worden en blijven tegen de praktijken van bedrijven als Google en Facebook? Kun je als individu eigenlijk wel op tegen bedrijven met hun miljarden investeringen en duizenden slimme programmeurs?

Mijn antwoord is simpel: 'Ja'. Het is een antwoord met twee kanten. Aan de ene kant denk ik dat je als individu nog steeds stappen kunt ondernemen om je vrijheid en privacy zo groot mogelijk te houden. En aan de andere kant weiger ik simpelweg 'Nee' als antwoord. Want zodra je denkt dat er niets meer aan te doen is dan lever je je autonomie bij voorbaat al in.

Los van een individueel 'Ja' is en blijft het ook enorm belangrijk dat we politieke en maatschappelijke keuzes maken om deze bedrijven aan onze normen en waarden te laten voldoen. Daar valt nog heel veel te winnen en het is de hoogste tijd. Een mooi begin is de wet in de EU die iedere burger het recht geeft om vergeten te worden. Op die manier worden bedrijven als Google verplicht om niet onbeperkt alles maar te mogen bewaren. Andere stappen in met name de EU zijn strengere regels over privacy. Het is een begin, en bij lange na niet genoeg en vaak niet voldoende doordacht. Wetgeving die de kern van het probleem raakt zou pas echt effect hebben: een algeheel verbod op het verzamelen van persoonlijke- en gedragsgegevens. Naast je individuele 'Ja' blijft het dus zinvol om bijvoorbeeld een organisatie als "Bits Of Freedom" te steunen in hun werk en te stemmen op een politieke partij die snapt waar het over gaat en daar ook wetgeving voor probeert te realiseren.

Maar zoals gezegd, ik zoom bij deze vooral in op wat je als individu kunt doen. En dat in drie onderdelen: 1) 'Blijf autonoom', 2) 'Bescherm je privacy' en 3) 'Word geen grondstof'.

  'Blijf autonoom'